ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)

  • ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
  • 043-202-378
  • support@pectpharcompetency.org